Kaart van de Gemeente Stratum uit 1865

down

 

De kaart van de gemeente Stratum uit de gemeenteatlas van de provincie Noord-Brabant van J. Kuyper. Een uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden (1865). Het Prinsendorp Stratum telde toen 1475 inwoners en had een groote van 805 bunders. Het 'Prinsendorp Stratum' wordt zo genoemd, omdat Willem van Oranje sinds 1559 pandheer van Gestel, Stratum en Strijp was. Hij mocht zich vanaf toen heer van deze dorpen noemen. Koningin Beatrix voert deze titels nog steeds. Een ervan is 'barones van Craenendonck  en Eindhoven'. Volgens de kadastrale indeling van 1832 bestond de gemeente uit twee secties: het dorp Stratum en de Heyhoven. Het dorp Stratum was onderverdeeld in de gehuchten De Lakerloop, De Poeiers, De Wilakkers, Het Brugeind, den Elzent en de Looiakkers. Heyhoven omvatte de gehuchten Het Hei-eind, De Nieuwe Erven, de Gemeente Heyde, de Roosten, de Moerputten, de Heyvelden en de Hey-hoven. Veel van deze namen vinden we nu nog terug in diverse wijken van Stratum. De voormalige gemeente Stratum werd begrensd door de Goorloop in het zuiden met de toenmalige gemeente Aalst. In het oosten liep de grens met Zes Gehuchten deels over de Grote Heide en het riviertje de Lakerloop. De Lakerloop vormde ook de grens met Tongelre in het noorden, terwijl De Dommel in het westen de grens vormde met Aalst, Gestel, Eindhoven en Woensel. Toen het Eindhovens Kanaal, dat op Stratums grondgebied gegraven was, op 26 oktober 1848 in gebruik werd genomen, vormde dit kanaal de gresn met Tongelre.   

Top